Aktuelt - Ellingstadåsen Vel

Gå til innhold

Hovedmeny:

Aktuelt

2017:
Reguleringsplan for gang- og - sykkelvei langs Fv 157 lagt ut på høring!
Nesodden plan- og teknikkutvalget har i møte 26.09.2017, i medhold av plan- og bygningslovens § 12-8, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fv. 157 fra Bråtenveien til Bekkevoldveien, vist på plankart datert 17.08.2017 og reguleringsbestemmelser datert 21.08.2017, ut på offentlig ettersyn/høring.
Varslingsannonsen ligger som vedlegg. Saksdokumentene kan leses på kommunens nettsider, dokumentene er også lagt ut til lesing på Infosenteret i Tangenten, Kongleveien 2, 12.10.2017 til 23.11.2017.

--------------------------------------------------------------------
Fri sikt-dagen!
Styret inviterer til felles innsats for å bedre trafikksikkerheten
gjennom å beskjære busker og trær som hindrer sikt.

7. oktober kl 11 !

Les invitasjonen her
---------------------------------------------------------------------------------------         

Dugnad og sommerfest ble arrangert lørdag 10.juni

Årsmøtet ble avholdt søndag 11. Juni 2017.

Se referat her!

Vi minner om vår facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/1381260778566086/

Egen dugnadsgruppe er også opprettet av småbarnsforeldre. Bli gjerne med i vår facebookgruppe https://www.facebook.com/groups/507278662995334
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nesodden Velforbund holdt årsmøte 3. mai - vår styreleder, Kjersti Beck, valgt inn som nytt styremedlem! Les referat her

---------------------------------------------------------------------------------------

2016:

Årsmøtet 2016 ble holdt på Veltomta 4. juni.
Flere viktige vedtektsendringer vedtatt - og nytt styre valgt!
Se referat her
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har etablert en Facebookgruppe for Ellingstadåsen Vel
Gå inn og meld dere på !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kommunen har varslet igangsetting av reguleringsplanarbeidet med gang- og sykkel-vei langs Fv 157

Dokumentene kan leses her  - og -- her


 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen