Arkiv - Ellingstadåsen Vel

Gå til innhold

Hovedmeny:

Arkiv

---------------------------------------------

  • Vedkløyveren reparert!

Vi trodde vedkløyveren var ødelagt og ureparerbar, men takket være noen ildsjeler er den nå reparert. Grunnen til problemene var manglende vedlikehold. Kløyveren er nå tilgjengelig i Velhuset. Husk å lese instruksjonene som ligger ved for å sikre at tilsvarende ikke skjer igjen. Nøkkel til velhuset fåes hos Harald i Solveien 2 eller hos Anders i Åsenveien
-------------------------------------------------------------  

  • Gresskarkonkurranse!

Noen beboere startet en intern konkurranse om å dyrke frem det største gresskaret i fjor. I år vil vi ha flere med. Frø kan fåes ved å kontakte Anne Ville (hagann@online.no). Frist for start er 1. mai, og en gang til høsten (dato vil bli bestemt senere) vil konkurransen avsluttes med bedømmelse av resultat og Gresskar-fest på veltomta. Se invitasjon her
------------------------------------------------------

  • Brunsnegle-kampanje!

Etter et par år med tiltagende forekomster av brunsnegler på åsen tok noen beboere skjeen i egne hender i fjor og iverksatte en aksjon for å bekjempe udyrene. Dette må følges opp også i år for å begrense skadevirkningene. Det vil i løpet av våren bli iverksatt en ny aksjon. Styret vil sponse gift, men beboerne må bidra med å fange inn sleipingene og legge ut gift. Dato for aksjonen vil bli annonsert senere, men interesserte kan melde sin interesse til selvsamme Anne Wille allerede nå.

  • Korreksjon til tidligere utsendt info om vann- og avløp: Den gjennomgangen av avløpsforhold som kommunen er i gang med på Nesodden angår kun LNF-områder - og vil dermed ikke angå oss i første omgang, som beskrevet i tidligere utsendt inforskriv. En slik opprydding i vann- og avløpsforhold kommer i forbindelse med områdeplanen for Ellingstadåsen.


  • Årsmøtet 2013 ble avholdt på Vel-tomta 16. juni. Les referat her eller under "Formalia"


  • Dugnad og sommerfest: Dugnaden og sommerfesten ble avhold 1. juni. Takket være godt oppmøte og Kristian Næss sin utrettelige innsats med traktoren, fikk alle grusveiene nytt lag med subbus. Det er fortsatt mye subbus igjen fordelt på hauger i enkelte veikryss. Dette er for videre "lapping" på grusveiene utover sommeren og høsten. Se bilder fra dugnad og festen under "Album".


  • Områdeplan Sofienlund: Kommunen har sendt ut varsel om at området langs fylkesveien fra Ommen og til Åsenveien skal inkluderes i Områdeplanen for Sofienlund. Dette for å ta høyde for en evt fremtidig gang- og sykkelvei.

Høringsinnspill tidligere levert kommunen (kan leses her). Styret har vært i kontakt med leder for Sofienlund-stiftelsen og diskutert mulig samarbeid. Sofienlund er positiv og både de og vi har spilt inn til kommunen at de to områdeplanene (reguleringsplanene) må ses i sammenheng. Amta hadde stor sak om dette den 14. mai - les deler av artikkelen her (det som står under "Flere innspill" er særlig aktuelt for oss).  • Vann, avløp og vei (VARE): Det har blitt arbeidet relatvt mye fra VARE-gruppas side de siste månedene og det har vært avholdt 3 felles møter med Styret og VARE. Les mer under VARE.

-----------------------------------------------------------------------------------


Årsmøte 2012:---------------------------------------------------------------------------------------

Årsmøte 2011:-----------------------------------------------------------------------------
Årsmøte 2010:

Innkalling              Årsberetning 2009-10         Regnskap 2009-10        Rammeudsjett 2010-11

Referat
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmøte 2009:

Innkalling   -  Årsberetning 2008 -   Regnskap 2008   -    Budsjett 2009     -  xtra årsmøte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAUE/VARE 2010 - 2012:

Referater/beslutninger VARE:  Styremøte 20/7-11  - møte med kommunen 22/8-11  -   Asplan/Viak


Referater VAUE:    Møte 1   -   møte nr 2  -    møte nr 3  - info til besitterne

 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen