Styret - Ellingstadåsen Vel

Gå til innhold

Hovedmeny:

Styret


Styrets sammensetning 2016-2017:

Kjersti Beck Skogseid- Styreleder - Bergliveien 16, 1458 Fjellstrand - styret@ellingvel.org926 20 734
Hanne Levernes Nylund - Styremedlem -Sigrid Undsets vei 9D, 1412 Sofiemyr - hannelevernes@yahoo.no -97144174
Kristoffer Bøhn - Styremedlem/kasserer -Granåsveien 7, 1458 Fjellstrand - kristoffer.bohn@sabima.no
Anders Furu - Styremedlem/veiansvarlig - Åsenveien 3, 1458 Fjellstrand - asenveien3@hotmail.com - 93050807
Ole J. Jacobsen - Styremedlem - 
Holmenv. 63, 0376 Oslo - olej.jacobsen@gmail.comValgkommite:
Berit Brusevold + 1 medlem av styret

Aktivitetsplan

Referater styremøter:
(Referater fra styremøter før 2014 kan fåes ved forespørsel)

- mars 2014 - april2014 - juli 2014 - august 2014 - nov 2014 

- mars 2015 - okt 2015 - nov 2015 - mars 2016 -  juni 2016 - oktober 2016

  feb 2017 - april 2017 -


Orienteringer fra Styret;


 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen