VARE - Ellingstadåsen Vel

Gå til innhold

Hovedmeny:

VARE

Arbeidsgruppa for vann, avløp og regulering (VARE) har vært i funksjon i forskjellige konfigurasjoner siden 2010 og skal vurdere forskjllige tekniske og økonomsike løsninger, samt ha kontakt med kommunen og andre relevante etater og vel.

Gruppa har vært særlig aktiv de siste par månedene under ledelse av Knut Nygård og det har vært hyppige møter med Styret og gruppa. VARE vil legge frem forksjellige alternativer til vei videre under årsmøtet i juni, inkludert forskjellige tekniske løsninger og sannsynlige kostnader.

Følgende fastpunkter gjelder:

  • Kommunen vil sannsynligvis starte arbeidet med en områdeplan for Ellingstadåsen mot slutten av 2013

  • Kommunen har plan om en gjennomgang av status på eksisterende vann- og avløpsløsninger på åsen i inneværende år

  • Alle som har vann inn i bygninger får pålegg om å rense gråvannet - kloakken må enten renses, lagres i tett tank eller de som ikke har vannklosett kan benytte biodo e.l.

  • Man får 2 år på å følge opp påleggene

  • Ellingstadåsen skal knyttes til det kommunale vann-nettet

  • Alle kostnadene ifm vann, avløp og vei må dekkes av eiendomsbesitterne

  • Godkjent vann, avløp og vei er forutsetning for konvertering til bolig (rekkefølgebestemmelse)

Referater og infoskriv fra VARE:

Tiidligere referater og info finnes under "Arkiv"

2013:

Referater: Styrem\'f8te 14.03.13


Info: Oppsummering pr mars 2013

 
 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen